Είσαι ΜμΕ; Πάρε 1.500 ευρώ για να κατοχυρώσεις τη διανοητική σου ιδιοκτησία


Χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, ύψους 20 εκατ.ευρώ, για ΜμΕ που θέλουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ύψους 20 εκατ. ευρώ, με τη μορφή κουπονιών αποκτούν οι μικρομεσαίες εταιρείες, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν από χθες αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ideas Powered for Business SME Fund», το οποίο «τρέχει» με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές διανοητικής ιδιοκτησίας και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ, που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της μικρομεσαίας εταιρείας, και προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Οι ενισχύσεις δίνονται υπό μορφή επιστροφών για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή τα υποδείγματα. Χθες, άνοιξε η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

Το νέο πρόγραμμα (γνωστό και ως IP Voucher) είναι η πρώτη βασική δράση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη ΔΙ , το οποίο δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020.

Το «Ideas Powered for Business SME Fund» καλύπτει τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και/ή τις εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή υποδείγματα και μπορεί να σάς βοηθήσει να δώσετε ώθηση στην επιχείρησή σας. Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων ύψους έως 1.500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

 

Υπηρεσίες

Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται μείωση 75% στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan). Επαγγελματίες ελεγκτές ΔΙ θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να προσδιορίσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάπτυξη της στρατηγικής της επιχείρησής σας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος είναι διαθέσιμες μόνο μέσω των συμμετεχόντων εθνικών και περιφερειακών γραφείων ΔΙ της ΕΕ.

Επίσης, οι δικαιούχοι θα έχουν μείωση 50% στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων. Κάθε εταιρεία αφού αποφασίσει ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θέλει να προστατεύσει σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να έχει μείωση 50% στα βασικά τέλη αίτησης.

Μόνο μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί για την υπηρεσία 1 ή την υπηρεσία 2 ή για συνδυασμό των δύο, πάντοτε με ανώτατη επιστροφή εξόδων 1.500 ευρώ ανά αιτούντα.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ απευθύνεται άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και διανέμεται σε πέντε φάσεις (χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων) κατά τη διάρκεια του 2021.

Οι χρονικές περίοδοι υποβολής αιτήσεων θα ισχύουν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 1η χρονική περίοδος: 11 Ιανουαρίου 2021- 31 Ιανουαρίου 2021, 2η χρονική περίοδος: 1 Μαρτίου 2021- 31 Μαρτίου 2021, 3η χρονική περίοδος: 1 Μαΐου 2021- 31 Μαΐου 2021, 4η χρονική περίοδος: 1 Ιουλίου 2021- 31 Ιουλίου 2021 και 5η χρονική περίοδος: 1 Σεπτεμβρίου 2021- 30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Ταμείο για τις ΜΜΕ μόνο κατά τη διάρκεια των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων το 2021. Το EUIPO δεν θα εξετάσει αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.

 


Είσαι ΜμΕ; Πάρε 1.500 ευρώ για να κατοχυρώσεις τη διανοητική σου ιδιοκτησία - Moved.gr