ΠΑΔΑ: Τριάντα άτομα στο τμήμα Φυσικοθεραπείας

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νέες Μεθόδους στη Φυσικοθεραπεία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου 
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: masterphys@uniwa.gr, 2105385117