Τα πέντε στάδια της διαχείρισης ενός τραυματικού γεγονότος από τους ανθρώπους

Τα πέντε στάδια της διαχείρισης ενός τραυματικού γεγονότος από τους ανθρώπους – τα οποία δεν διαφέρουν πολύ, όσον αφορά την ελληνική κρίση:

(α) Άρνηση (2010)

Η πρώτη αντίδραση είναι η άρνηση της πραγματικότητας. Πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση ώστε να εκλογικεύσουμε τα έντονα συναισθήματα. Η άρνηση χαρακτηρίζεται ως «μηχανισμός άμυνας» απέναντι στο σοκ.

(β) Θυμός (2011)

Καθώς η άρνηση και η απομόνωση αρχίζουν να υποχωρούν, ο πόνος έρχεται και πάλι στην επιφάνεια. Ο θυμός μπορεί να κατευθύνεται προς άψυχα αντικείμενα, αγνώστους, φίλους ή μέλη της οικογένειας. Συνήθως παρατηρείται ένας φαύλος κύκλος θυμού και ενοχής, με συνεχή εναλλαγή των συναισθημάτων.

(γ) Διαπραγμάτευση (2012, 2015)

Μια φυσιολογική αντίδραση στο αίσθημα της απελπισίας και της αδυναμίας είναι η ανάγκη για ανάκτηση του ελέγχου. Πρόκειται για μια προσπάθεια «διπλωματικής αντιμετώπισης» με στόχο να αναβληθεί το αναπόφευκτο. Η διαπραγμάτευση μας προστατεύει από την επίπονη πραγματικότητα.

(δ) Κατάθλιψη (2016)

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι η λύπη και οι τύψεις. Το άτομο χάνει την ελπίδα του και την επιθυμία να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο.

(ε) Αποδοχή (2019....)

Πρόκειται για το δυσκολότερο από τα πέντε στάδια. Χαρακτηρίζεται από την απόγνωση, την απομόνωση και την ηρεμία. Αυτό βιώνουν σήμερα οι Έλληνες, έχοντας δυστυχώς συμβιβαστεί με τη μοίρα τους

Βασίλης Βιλιάρδος