Μη γυρίζεις σε ξεπερασμένες αγάπες είναι φθορά ...ψυχής, μη γυρίζεις στο χθες χάνεις το σήμερα...


 Μη γυρίζεις σε ξεπερασμένες αγάπες είναι φθορά ...ψυχής, μη γυρίζεις στο χθες χάνεις το σήμερα...

Μαρίζα Τσιτμή