Σύζυγος ὑποδιοικητῆ Θριασίου: «Εἶναι παρενέργεια τοῦ ἐμβολίου καί προσπαθοῦν νὰ τό ἀποκρύψουν»!


http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/