Υπαλληλίσκοι φοβητσιάρηδες, δούλοι παχιοί........Υπαλληλίσκοι φοβητσιάρηδες, δούλοι παχιοί...

http://wwwaristofanis.blogspot.com/2021/01/blog-post_22.html#more