Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου...

Τα παιδιά μας και τα μάτια μας... Κυκλοφορούν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, δικαστές...

 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2021/02/blog-post_309.htm