Αν δεν βελτιωθεί άμεσα η οικονομία μας θα εξαφανιστούμε ως έθνος !

 Ο ουσιαστικός σκοπός της απογραφής δεν θα πρέπει να είναι απλά να καταμετρηθούμε - διαπιστώνοντας πως ο πληθυσμός μας μειώνεται συνεχώς και αντικαθίσταται από ξένες εθνότητες, έτσι ώστε η κοινωνία μας να είναι ευκολότερα ελεγχόμενη από τους δανειστές της. 

Ο σκοπός της οφείλει να είναι αφενός μεν το πού βρισκόμαστε σήμερα, αφετέρου το πού θέλουμε να οδηγηθεί η χώρα και πώς – προφανώς στην αύξηση του γηγενούς πληθυσμού της, στην ανάκτηση της οικονομικής της ανεξαρτησίας από την οποία εξαρτάται η εθνική της κυριαρχία  και στην ευημερία της.

Πώς θα αυξηθεί ο πληθυσμός; Εν πρώτοις με την επιστροφή των 500.000 Ελλήνων που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, λόγω του ότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν – με αποτέλεσμα να χάσουμε περί τα 100 δις € που μας έχει κοστίσει η εκπαίδευση τους, χαρίζοντας τα ανόητα στις χώρες υποδοχής τους, καθώς επίσης 25 δις € ετήσιο ΑΕΠ, αφού κάθε ένας εργαζόμενος παράγει στην Ελλάδα 50.000 € ετησίως κατά μέσον όρο, εάν φυσικά υπάρχουν επαρκείς θέσεις εργασίας.

Πώς θα επιστρέψουν; Προφανώς εάν εφαρμόσουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης - αλλάζοντας το αποτυχημένο οικονομικό μας μοντέλο που μας χρεοκόπησε και θα μας χρεοκοπεί ξανά και ξανά. 

Ο βασικός λόγος τώρα που θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο εκτός από το θέμα της Aegean, είναι ο σημαντικός κίνδυνος να λειτουργήσει για άλλους σκοπούς η απογραφή - για τη συλλογή στοιχείων που θα δοθούν στην ΕΕ και στα funds, για πλειστηριασμούς κλπ. 

Δεν πεισθήκαμε δε καθόλου από το διευθυντή της ΕΛΣΤΑΤ, για το ότι δεν θα δοθούν τα στοιχεία – ενώ, εκτός των άλλων, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε μια Ανεξάρτητη Αρχή με ένα σκοτεινό παρελθόν, όπου ένας διοικητής της και πρώην στέλεχος του ΔΝΤ μπορούσε να αλλάζει τα δεδομένα, χωρίς έλεγχο από το κράτος.