Που να το πω το σ' αγαπώ

 

Που να το πω το σ' αγαπώ δεν έχω πια κανένα

στο παρελθόν το έλεγα συνέχεια σε σένα

τώρα η λέξη μοιάζει με στοιχειό

κραυγή τις νύχτες που πονώ

 

Είναι μια λέξη που πονά

η απουσία σου μου τρώει τα σωθικά

πάλι ξημέρωσε μα εσύ δεν είσαι πια εδώ

τις νύχτες δεν κοιμάμαι, τώρα πια δε ζω

 

Τα χρόνια φεύγουν γρήγορα και η ζωή τελειώνει

ο ίσκιος σου αλάργεψε κι έμεινα τελείως μόνη

η μοναξιά μου ο συγγενείς φίλος και σύντροφός μου

η μοναξιά ο πιο πιστός με αλήθειες σύμβουλός μου

Μαρίζα Τσιτμή