ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :Ο στόχος της ελληνικής επανάστασης για την απελευθέρωση μας το 1821 δεν ολοκληρώθηκε.