Ανεκπλήρωτη αγάπη


Τα πιο όμορφα λόγια αγάπης κρύβονται στο βλέμμα μιας σιωπής !

Άσβεστο πάθος στη ψυχή η ανεκπλήρωτη αγάπη, η αγάπη που γεννιέται με ένα βλέμμα ...

και πεθαίνει από λόγια ψεύτικα και ευτελείς υποσχέσεις …

 

Μαρίζα Τσιτμή