ΕΕ: Οι άστεγοι αυξάνονται αλλά τώρα η Κομισιόν φτιάχνει πλατφόρμα για τη βοήθειά τους!

ΕΕ: Οι άστεγοι αυξάνονται αλλά τώρα η Κομισιόν φτιάχνει πλατφόρμα για τη βοήθειά τους!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

        Η Κομισιόν σκέπτεται, τώρα, να δρομολογήσει (sic) μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων, ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 70% την τελευταία δεκαετία !

        Αυτό προκύπτει από την «αλληλογραφία», μεταξύ του Επιτρόπου Schmit και του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με το πρόβλημα έλλειψης στέγης στην ΕΕ, που τείνει να μετεξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα.

        Στην ερώτηση του ο έλληνας ευρωβουλευτής είχε επισημάνει ότι:

        -Παρόλο που η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, κάθε βράδυ στην Ευρώπη πάνω από 700.000 άτομα αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης. O αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 70% τα τελευταία δέκα χρόνια. Η έλλειψη στέγης δεν αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρουσιάζει επικίνδυνες αυξητικές τάσεις, αλλά τείνει να μετεξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συνιστά μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης, στην απάλειψη της οποίας οφείλουμε όλοι μας να συμβάλλουμε μέσω της υιοθέτησης στοχευμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών.

-Οι άστεγοι που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, συχνά πέφτουν θύματα εγκλημάτων μίσους και βίας καθώς και κοινωνικού στιγματισμού, ενώ διατρέχουν, λόγω της πανδημίας της Covid-19, υψηλό κίνδυνο καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε εγκαταστάσεις υγιεινής.

Στην χθεσινή του, απάντηση, ωστόσο ο αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος , περιορίζεται ν’ αναφέρει τα «μέσα» της ΕΕ που μπορούν να στηρίξουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας και να διαβεβαιώσει ατυχώς ότι, τώρα η Κομισιόν σκέπτεται να δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αστεγίας, με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη, τις πόλεις και τους παρόχους υπηρεσιών στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στον προσδιορισμό αποδοτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

        Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου...

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25.3.2021)

Το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προτείνει συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πυλώνα. Στο πλαίσιο των μελλοντικών εργασιών για την εφαρμογή της αρχής 19, η οποία αφορά τη στέγαση και τη βοήθεια για τους αστέγους, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αστεγίας, με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη, τις πόλεις και τους παρόχους υπηρεσιών στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στον προσδιορισμό αποδοτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Διάφορα μέσα της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) μπορεί να παρέχει τρόφιμα, βασική υλική συνδρομή και μέτρα κοινωνικής ένταξης για τη στήριξη των αστέγων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί μέτρα που αποσκοπούν στην επανένταξη των αστέγων στην απασχόληση και στην κοινωνία (π.χ. έργα περίθαλψης των αστέγων σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και προγράμματα κοινωνικής οικονομίας τα οποία αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας). Κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 320 000 άστεγοι έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει την παροχή κοινωνικής στέγασης. Το πρόσφατα εγκριθέν κύμα ανακαινίσεων θα στηρίξει επίσης τοπικά έργα κοινωνικής στέγασης μέσω της πρωτοβουλίας για την οικονομικά προσιτή στέγαση.

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματός της για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), η Επιτροπή χρηματοδοτεί τη FEANTSA, ένα δίκτυο εθνικών οργανώσεων σε επίπεδο ΕΕ που εργάζονται με τους αστέγους με σκοπό την επανένταξή τους.

Από το 2021, το ΤΕΒΑ, το ΕΚΤ και το EaSI συγχωνεύονται με το ΕΚΤ+, το οποίο θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις για την αντιμετώπιση της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη στέγαση.