Δ. Γάκης: Δεν θα έκανα το εμβόλιο της Pfizer, Ευτελίζεται η επιστήμη...

Δημήτριος Γάκης, ΜD*
τ. Διευθυντής Χειρ/κής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Ιπποκρατείου Γ. Νοσ. Θεσσαλονίκης, τ. Διοικητής Πανεπιστημιακού Γεν. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ


http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2021/03/pfizer.html