Αργυρώνητοι κομπογιαννίτες... ΣΟΥΡΓΕΛΑ! Προβήκατε σε μη σύννομες, πράξεις και αιτηθήκατε ασυλία;

Όταν κάνεις, αν κάνεις πλέον, ανακοινώσεις... ΤΩΡΑ θα λες είναι γνώμη μου κι όχι επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική γνωμάτευση;

Αφού σε έκαναν "καθηγητή"... πως θα διδάσκεις; Θα λες γνώμη μου; Σούργελο ε... ΣΟΥΡΓΕΛΟ!

 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/