Σκοπός τούς είναι ν’ «αρρωστήσει» όλη η Ελλάδα. Δέν «ξέρω» πώς τό κάνουν αλλά οί Έλληνες αποφάσισαν νά κάτσουν ν’ αρρωστήσουν!… Η ισπανική καί κορωνοϊκή είναι η ίδια γρίππη…

Σκοπός τούς είναι ν’ «αρρωστήσει» όλη η Ελλάδα. Δέν «ξέρω» πώς τό κάνουν αλλά οί Έλληνες αποφάσισαν νά κάτσουν ν’ αρρωστήσουν!… Η ισπανική καί κορωνοϊκή είναι η ίδια γρίππη…Τό βασικότερο πρόβλημα καί χαρακτηριστικό σού είναι ότι δέν είσαι Έλληνας αλλά ημιμεταλλαγμένος Τηλεορασόπιστος, Τηλεορασόθρησκος, Τηλεορασόπληκτος, Τηλεορασογαμημένος, Τηλεορασοαποβλακωμενος καί πρόσθεσε όλα τά άλλα

Τηλεορασό… Είσαι συνεπώς όχι Έλλην αλλά Τηλεορασώ!

Η πρώτη μετάλλαξη είναι νά γίνεις Τηλεορασώ! Κατόπιν, μέ εμβόλια, χαράγματα, μικροψήγματα, θά γίνεις Αγνώριστος Ανεπιστρεπτί Μεταλλαγμένος! Είς τήν αρχήν σού είπαν τά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα διά νά τό ψυχοχωνεύσεις, ύστερα σού λένε τά μεταλλαγμένα τρόφιμα καί ποτά πρέπει νά καταναλώνονται από μεταλλαγμένους πρώην ανθρώπους καί ωσάμπως σ’ άρεσε η «ιδέα»…. η μεγάλη «ιδέα» «τούς»….

Μέ μαθηματική κοπανιστή προ+φυτεία πρό+γράμματος θά αρρωστήσει όλη η Ελλάδα. Τουτέστιν ή θ’ αποθάνει από τήν γρίππη είτε από τά εμβόλια. Ενώ συνάμα αποθάνει από τήν αύξηση τής υπογεννητικότητος καί τήν εισαγωγή άλλων φυλών υπάκουους κύνες!… Ταυτόχρονα προωθείται η στείρωση καί η ψυχολογική κατάπτωση καί μαζύν μέ όλα ταύτα η οικονομική αλεξιπτωτική μή άνοιξη αλεξίπτωτου… Τέλεια μεγάλη «ιδέα»… Καί σύ Τηλεορασώ! Κατά τ’ άλλα θεωρείς εαυτόν πολύ έξυπνη ομάδα ανθρώπων, εξυπνόβλακη ήσουν πάντοτε, τεκμήριον τά βραβεία τής διχόνοιας από π.Χ… Καί μήν μού ανασύρεις δικαιολογίες αίτινες ουδόλως ευσταθούν!… Κάτσε φρόνιμα καί δούλεψε τό μυαλόν χωρίς τυμπανόκρουστες ειρωνίες…

Απ’ ό,τι φαίνεται βιάζοντε μέ τούς Έλληνες. Όσοι προειδοποιούσαν από τήν δεκαετία τού 1960 μ.Χ. κηρύχθηκαν γραφικοί, εσύ συνέχισες νά γίνεσαι Τηλεοράσω, Ραδιοφωνικώ, Περιοδικώ, Πουστώ, Ανομαλώ, Χαουζοψευδομουσικώ καί άλλω Κώ Κώ, αλλά ξέχασες ότι ό πατέρας τής Ιατρικής ήταν από τήν Κώ… Κώ Κώ ΚουΚού Κούκου!

Πρίν απ’ όλ’ αυτά δεκαετίες εντεχνεώς οί πολιτικοί αλητάμπουρες καί τά μέσα μαζικής εξαθλίωσης τής ψυχής, σ’ έμαθαν συνειδητώς ή ασυνειδήτως, συναισθητώς ή ασυναισθήτως, ότι κάθε κόπος, κάθε μόχθος, κάθε προσπάθεια, είναι μάταια, ότι δέν μπορείς νά «τούς» νικήσεις καί συνάμα σ’ έκαναν πολύ διαλογιστή μέ τόν μικρεαυτούλη σού. Τόν «αγάπησες» τόσον πολύ ώστε νά είσαι μονίμως ψυχοχεσμένος.

Μεταξύ άλλων, παρατήρησα ότι η μή έκθεση είς τόν ήλιον καί οί μή εξόδοι, εκτείνουν ραγδαίως τήν κορώνα σιώνα γρίππη. Από τήν στιγμή που τό κάνουν αυτόν εσύ πρέπει νά ανακαλύψεις τρόπους νά εκτείθεσαι σέ ήλιους, θέες, κρυφές παράνομες εξόδους. Αυτόν από παρατήρηση ότι οί διαβιώσαντες σέ υπαίθριες περιοχές δέν αρρωσταίνουν μέ καμμία γρίππη καί ώς έκ τούτου καμμία γρίππη δέν χρεώνεται μέ κορώνα σιώνα. Έχουν κατανοήσει ότι αφού κάθ’ έτος έρχεται σωρός από γρίππες, θά τίς ονομάζουμε κορώνες ιούσες καί θά τούς κατακλείνουμε ώστε ν’ αρρωστούν ψυχολογικώς, νά απογοητεύονται, νά μήν θέλουν τήν ζωή καί συνάμα νά αρρωσταίνουν από τίς γρίππες αίτινες εγκλωβίζονται είς τούς εσωτερικούς χώρους…

Έξ’ όσων φαίνονται οί Έλληνες δέν πιστεύουν είς τά βότανα καί δέν εκδρομούν ούτε είς τά πλησιέστερα όρη, εάν έχουν τήν ευχέρεια νά κόψουν βότανα. Ούτε τά αναγνωρίζουν, ούτε τά εμπιστεύονται, ούτε κατεβάζουν τόν εγωισμόν νά ερωτήσουν σχολαστικώς έντοπους καί γνώστες, συνάμα όμως τά φάρμακα από τά βότανα γίνοντε. Τέτοια λογική δέν τήν καταλάβω, επειδή διά νά τήν θεωρώ λογική θά πρέπει νά αποχαυνωθώ μέσα είς τήν αποβλάκωση.

Θά σού αναφέρω κ’ ένα άλλο, υποψιάζομαι ότι η ποιότητα εισαγώμενων προϊόντων καί πρώτων υλών από τό εξωτερικόν, σέ μεγάλον βαθμόν καί όπου μπορούν καί είναι τακτική από μεγάλα ελεγχόμενα από τούς «ίδιους» εργοστάσια γίνεται σκοπίμως κατώτερης καί δή ανθυυγεινής ποιότητος…

Έναν άλλον είναι ότι ίσως έχουν ανακαλύψει τόν τρόπον νά μεταβάλλουν ήτοι μεταλλάσσουν τίς γρίππες όπως τούς βολεύει. Η πέμπτη φάλαγγα είναι πολυπέμπτη φάλαγγα καί απ’ όπου καί νά τήν πειάσεις ξιμαρίζεις/λερώνεσαι. Ελληνοκυπριακή ποροιμία: «αυτός είναι βέργα/γκλίτσα ξιμαρισμένη, απ’ όπου τόν πειάνεις ξιμαρίζεις»….

Έγινες φοβοϊικός καί φοβογριππικός, πού κατάντησες, εσύ ό Έλληνας. Είς τήν χειροτέρα τών περιπτώσεων βρέ εγωιστή απαίτησε ότι σ’ έμαθε ό πρωτόγονος ευφυής Ιπποκράτης. Άναψε μεγάλες πυρές, λαμπρατζιές καί πηγαινοέρχου κοντά τής τόσον ώστε νά σέ πειάνει έξαψη. Νά γεμίσει π.χ. η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λεμεσσός μέ λαμπρατζιές, αλλά δέν είναι τού κενόδοξου «κύρους», βρέ πώς τό κατάλαβα; Χαχαχαχα!…. Εσύ είσαι σπουδαγμένο οικονομικό καθίκι «τούς» διά νά χέζουν μέσα τού οί κώλοι «τούς». Προτιμάς νά είσαι καθίκι «τούς» παρά ελεύθερος πρωτόγονος ή έστω σέ κάποια θέματα πρωτόγονος…

Ένα άλλο τό οποίον υποψιάζομαι, η γριππούλα «τούς» έχει κάποιον μυστικόν, κάτι σού λείπει από τόν οργανισμόν καί τήν ψυχή διά νά σέ πειάνει ευκόλως. Δέν εξεύρω μέ βεβαιότητα, αλλά μάλλον θά τό παρακάνω, είναι πολλά… Άλλωστε, έχεις εμπιστευτεί τόν κορωνοϊόν καί τόν λατρεύεις. Όταν είχαν ρίξει τόν AIDS SADI DIAS DAIS SIAD SDAI SDIA άν σού λένε κάτι όλ’ αυτά, νόμιζαν ότι θά είχαν κολλήσει όλοι, αλλά έπεσαν έξω. Η αφροδίσια αυτή ασθένεια έπρεπε νά είχε θερίσει όλον τόν άσωτον πληθυσμόν τής Γής αλλά δέν έγινε. Θυμάμαι παιδιά είς τήν δεκαετία τού 1980 μ.Χ. παίζαμε ρώσσικη ρουλέττα, συνουσιαζόμενοι μέ τουρίστριες χωρίς προφυλακτικό νάϊλον χαχαχα. Μάς άρεσε τό γνήσιον καί παίζαμε τήν ζωή μάς κορώνα γράμματα, αλλά τήν γλυππάραμε, Θεού θέλοντος καί τρομακτικού θάρρους επιτρέποντος, ό τολμών νικά! Τώρα τί σκατά έγινε καί φοβάστε μέ συγχωρείτε καί τήν πόρδη σάς;… Όντως η παρορμητική καί αυθόρμητη συνετή τόλμη ψυχικής δύναμης μεταβολίζει τόν οργανισμόν σέ ισχυρότερον όν καί συνάμα τόν βοηθάει η τύχη! Ένας Θεός γνωρίζει πώς τήν γλυτώσαμε τότες!

Τώρα γρηούλα γριππούλα καί προσώ ολοταχώς είς τόν νοσοκωμείον. Έγινε τό νοσοκωμείον τρελλοκωμείον καί ψυχοπαθοκωμείον… Πού είναι ό ιχώρ σάς βρέ; Όλα τά διαλαλείτε καί όλα δέν τά πιστεύετε;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πάρακατω ακολουθεί έναν άρθρον πολύ σοβαρόν, διαβάστε τό επίσης… ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ

Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης

Προσάρμοσαν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας τοιουτοτρόπως ώστε να φαντάζει ο εμβολιασμός μονόδρομος, διότι στην πραγματικότητα, αυτό θέλουν. Το τι θα γίνει με την δημόσια υγεία δεν τους ενδιαφέρει και τόσο, όσο τους ενδιαφέρει να εμβολιασθούν όλοι. Η δημόσια υγεία αποτελεί περισσότερο δικαιολογία ώστε να δικαιολογηθούν ενέργειές τους. Αυτό φαίνεται από τις αντιπαραθέσεις λοιμωξιολόγων αλλά και το ότι άλλα έλεγαν παλιά για το θέμα κάποιοι, πολιτικοί και μη, και άλλα μετά. Το ότι πεθαίνουν κάποιοι συνάνθρωποί μας, μην νομίζετε ότι είναι προβληματική κατάσταση. Κάνει κάποιους να χαίρονται. Το θεωρούν επιτυχία. Θυμάστε τι είχε δηλώσει ο «προφήτης» Τσίπρας; «Οι γέροι θα πεθάνουν».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο κορωνοϊός μεταδίδεται όπως ακριβώς η γρίπη, με επαφή, σταγονίδια και εστίες μολύνσεων. Ο τρόπος μεταδόσεώς της είναι ακριβώς ο ίδιος. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα» αναφέρει ο ΠΟΥ, «να λαμβάνονται τα ίδια μέτρα για την προστασία της Δημοσίου Υγείας». Δεν αναφέρει παρόμοια μέτρα, ή παραπλήσια. Αναφέρει «ίδια» μέτρα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει!
Υπάρχει και η εμπειρία της Ισπανικής γρίπης, πριν ακριβώς από έναν αιώνα, (σύμπτωση;) η οποία είχε τον ίδιο τρόπο μεταδόσεως στους ανθρώπους. Και τότε ελαμβάνοντο παρόμοια μέτρα. Καραντίνα, ποινές, περιορισμοί, κλπ.

Από τότε πέρασε ένας αιώνας και ανακαλύπτεις ότι τότε τα μέτρα ήταν όντως έξυπνα. Επίσης κάποια απ’ αυτά, περιέργως και υπόπτως, δεν αναφέρονται στα σημερινά. Μήπως τελικά οπισθοδρομούμε, παρά την πρόοδο που μας λένε ότι έχουμε, και μάλιστα πάμε προς πίσω πέραν του ενός αιώνος; Υπήρχαν κάποια μέτρα τότε, τα οποία ήδη έχει αναφέρει ο κος Ιωαννίδης, πλην όμως αγνοείται κι αυτός, διότι ο σκοπός τους είναι να εμβολιάσουν όλον τον κόσμο και χρησιμοποιούν τον κορωνοϊό ως αιτία. Αυτό προκύπτει μελετώντας τα γεγονότα.

Θα γίνει τώρα σύγκριση των τότε μέτρων που είχαν ληφθεί με τα τωρινά και από κει και πέρα βγάλτε τα συμπεράσματά σας, διατηρώντας την ψυχραιμία σας.

Τα κοινά μέτρα, τότε και τώρα, είναι να μην εισπνέουμε ο ένας την αναπνοή του άλλου διατηρώντας αποστάσεις ασφαλείας. Ν’ αποφεύγουμε όσους βήχουν ή φτερνίζονται. Να μην γίνεται χρήση κοινών ποτηριών, πετσετών, κλπ. Να καλύπτουμε το στόμα όταν βήχουμε. Τα βασικά δηλαδή.
Πάμε τώρα να δούμε τις διαφορές. Τότε συνιστούσαν, διατηρείτε το στόμα και τα δόντια καθαρά. Σήμερα δεν μας λένε τίποτα για την υγιεινή του στόματος. Η είσοδος του ιού στο σώμα γίνεται κυρίως από το στόμα και την μύτη. Οπότε λογικό θα ήταν να συστήνουν καθαριότητα στόματος και ειδικά την πλύση με στοματικά διαλύματα που σκοτώνουν τον ιό πριν μπει στο σώμα, διότι ως γνωστό τα στοματικά διαλύματα σκοτώνουν μέχρι και το 99,95 των ιών. Μην ξεχνάμε ότι και η νικοτίνη έχει αντισηπτικές ιδιότητες άρα και με το κάπνισμα μπορεί να σκοτωθεί ο ιός στην στοματική και ρινική κοιλότητα, άσχετα με άλλες βλαβερές συνέπειές της. Καταλαβαίνεται τώρα γιατί έγινε με τόσο μένος η απαγόρευση του καπνίσματος, ειδικά πριν την εξάπλωση του ιού. Λένε να πλένουμε τα χέρια μας με αντισηπτικά, γιατί όχι και το στόμα μας;

Τότε συνιστούσαν ν’ αποφεύγετε να είστε σε χώρους που δεν εξαερίζονται επαρκώς. Σήμερα συνιστούν μείνετε στα σπίτια σας. Ουδείς αναφέρει κάτι για εξαερισμό των σπιτιών ή χώρων εργασίας, ειδικά στις πόλεις, και πόσο σημαντικός είναι. Τότε στις ΗΠΑ, την περίοδο της ισπανικής γρίπης πάντα, δεν έκλεισαν τις εκκλησίες! Απλά υπήρχε η υποχρέωση τα παράθυρα των εκκλησιών να είναι ανοικτά ώστε ν’ αλλάζει ο αέρας! Ο εξαερισμός του χώρου ήταν ευεργετικός. Δεν έκλεισαν τις εκκλησίες για το «καλό» των πολιτών.

Τότε συνιστούσαν, να διατηρείτε το σώμα σας ζεστό, να αναπνέετε καθαρό αέρα και να είστε σε λιακάδα. Σήμερα, επιβάλουν διαρκώς την μάσκα και λένε μην βγαίνετε έξω. Περιόρισαν δραματικά την έκθεσή μας στον ήλιο. Μόνο στην αρχή της νόσου έλεγαν ότι η έκθεση στον ήλιο σκοτώνει μετά από κάποια ώρα, από τότε σίγησαν οι λαλίστατοι ειδήμονες, ούτε αναφέρθηκαν ξανά στις ευεργετικές ιδιότητες του ηλίου στην καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Τότε συνιστούσαν, ν’ αποφεύγετε να ανησυχείτε, να φοβάστε και να κουράζεστε. Τότε έδιναν περισσότερη σημασία στην ψυχική και πνευματική υγεία. Τώρα παντού διασπείρουν τρόμο και φόβο. Όποιος κακομοίρης πιστέψει στην τηλεόραση, το κρίμα στον λαιμό του. Είναι άξιος της μοίρας του. Τότε οι άνθρωποι ήταν ψυχικά υγιείς κυρίως διότι δεν είχαν τηλεόραση, ειδικά του επιπέδου της ελληνικής τηλεοράσεως όπως την κατάντησαν κάποια δημοσιογραφίδια. Η σωματική υγεία είναι ένα με την ψυχική και την πνευματική υγεία. Τώρα, βούτηξαν τους Έλληνες στα ψυχοφάρμακα. Πολύ ωραία πρόοδο κάμαμε.

Τότε συνιστούσαν, να πηγαίνετε με τα πόδια στην δουλειά ή στο γραφείο. Τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει τραγικός συνωστισμός. Στην Νέα Υόρκη τότε για να μην συνωστίζεται ο κόσμος στο μετρό, αποφάσισαν την εκ περιτροπής λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, και ειδικά στο μετρό. Σήμερα οι εικόνες από το μετρό των Αθηνών περιγελούν τα έξυπνα μέτρα τους. Αυτό το μέτρο τότε είχε και μια άλλη σημαντική συνέπεια. Δεν καταστρεφόντουσαν επαγγελματίες. Σήμερα κάνουν ακριβώς το αντίθετο.

Τότε συνιστούσαν, όταν βρίσκεστε σε δωμάτιο που υπάρχει ο ιός, τότε να φοράτε γάζα μάσκα. Δηλαδή η μάσκα να είναι όπως οι γάζες, ώστε να παρέχει ασφάλεια.

Αυτές οι διαφορές δημιουργούν υποψίες από την στιγμή που ο τρόπος μεταδόσεως του ιού είναι ακριβώς ο ίδιος με τον της γρίπης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ τους, και πρέπει να λαμβάνονται τα ίδια μέτρα, πάλι σύμφωνα με τον ΠΟΥ τους, για να εμποδισθεί η μετάδοσή του. Και τότε καραντίνα και τώρα καραντίνα, αλλά τώρα δεν μας λένε για καθαριότητα στόματος που είναι η κύρια είσοδος του ιού στο σώμα, ούτε για εξαερισμό κτηρίων και κλειστών χώρων, ούτε για τις ευεργεσίες του ήλιου.

Είναι οικτρή αποτυχία για τους πολιτικούς, αλλά μάλλον επιτυχία τους είναι, να έχουν υπό την εξουσία τους έναν υπέροχο λαό σε μια τόσο ηλιόλουστη χώρα και ο λαός αυτός να έχει έλλειψη βιταμίνης D3 και τον κατάντησαν χρήστη ψυχοφαρμάκων.

Για το ότι δεν αποδίδουν τα μέτρα μήπως φταίει το γεγονός ότι δεν είναι πλήρη; Μήπως επίτηδες δεν είναι πλήρη; Ο κος Ιωαννίδης γιατί δεν εισακούεται στην Ελλάδα; Μήπως επειδή η Ελλάς είναι ο πρώτος στόχος; Το μέλλον θα μας τα φανερώσει όλα. Αφήνουν κενά στα «έξυπνα» μέτρα τους για να μείνει ο ιός. Ο τόσο βολικός γι αυτούς ιός!

Αλήθεια, υπάρχει ο όρος «εγκληματίες υγείας», κατ’ αντιστοιχία του όρου «εγκληματίες πολέμου», ή θα χρειασθεί να επινοηθεί και νομικώς; Στις ποινές θα είναι η διαφορά.

 https://katohika.gr/ellada/skopos-tous-einai-n-arrostisei-oli-i-ellada-den-ksero-pos-to-kanoun-alla-oi-ellines-apofasisan-na-katsoun-n-arrostisoun-i-ispaniki-kai-koronoiki-einai-i-idia-grippi/