ΣτΕ: Επικύρωσε τις πειθαρχικές ποινές και τα πρόστιμα σε εισπρακτική - δικηγορική εταιρεία

ΣτΕ: Επικύρωσε τις πειθαρχικές ποινές και τα πρόστιμα σε εισπρακτική - δικηγορική εταιρεία

Την κατηγορηματική άρνηση του Συμβουλίου της Επικρατείας συνάντησε η προσπάθεια του διαχειριστή και εκπροσώπου της δικηγορικής – εισπρακτικής εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες», Γιώργου  Σιούφα   και της διευθύντριας των νομικών υπηρεσιών της εταιρείας  Όλγας Ευτυχίδου για την αναστολή των πειθαρχικών ποινών παύσης από έξι μήνες έως ένα έτος και προστίμου συνολικού ύψους 15.000 ευρώ που τους έχει επιβληθεί από το  

Δευτεροβάθμιο  Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων για μη σύννομες ενέργειες τους προς δανειολήπτες τραπεζών, κ.λπ.

Το Γ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε τις αιτήσεις αναστολών που είχαν υποβληθεί από τον κ. Σιούφα και την κ. Ευτυχίδου κρίνοντας ότι  «το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής».  Σύμφωνα, με  την δευτεροβάθμια πειθαρχική απόφαση, η επίμαχη εταιρεία  λειτουργεί με «εισπρακτική διαδικασία, που δεν υπάγεται στο έργο του δικηγόρου» και «δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα», ενώ η συμπεριφορά της προσήκει  «περισσότερο με ενασχόληση με εισπρακτική διαδικασία που δεν υπάγεται στο έργο του δικηγόρου».

Αντίθετα, το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της εν λόγω εταιρείας μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει ήδη συζητηθεί στις αρχές του μήνα.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του  ότι η εταιρεία έχει 42 συμβάσεις έμμισθης εντολής με τράπεζες και άλλες εταιρείες εκκαθάρισης, αλλά   και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αποφάνθηκε ότι «ενδεχόμενη κίνηση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αυτής θα επιφέρει πράγματι βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της  αίτησης ακύρωσης». Έτσι, δεχόμενο εν μέρει την αίτηση αναστολής, διέταξε, «τη μη λύση της δικηγορικής εταιρείας». 

 https://www.zougla.gr/greece/article/ste-epikirose-tis-pi8arxikes-pines-ke-ta-prostima-se-ispraktiki---dikigoriki-eteria