Η δύναμή μας είναι....


Η δύναμή μας είναι....

Ύψιστη δύναμη στη ζωή, η αγάπη που αντλούμε από δικούς μας ανθρώπους.

Μαρίζα Τσιτμή