Θαύμα!


Μετά από σχεδόν 2.500 χρόνια βρέθηκαν αυτού που τσιμένταραν τον "Ιερό βράχο"! Κανένας δεν ντρέπεται σ' αυτό τον τόπο; Για μια εργολαβία ένα έγκλημα;

sibilla-gr-