ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 24/04/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 24/04/2021

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΑΝΑΤΟΙ = 8.430 – ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 354.177

(έως τις 24 Απριλίου 2021)

Προηγούμενο Δελτίο (έως τις 17 Απριλίου 2021):

ΘΑΝΑΤΟΙ = 7.766 – ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 330.218

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΘΑΝΑΤΟΙ = 1.047 – ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 725.079

(έως τις 21 Απριλίου 2021)

Η  EudraVigilance είναι η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) 

Στην έκθεση του οργανισμού EudraVigilance που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2021 και αφορά τα στοιχεία έως τις 24 Απριλίου 2021, καταγράφονται 7.766 θάνατοι και 354.177 άλλες παρενέργειες μετά τη χορήγηση των 4 πειραματικών «εμβολίων»:

1) MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE (CX-024414)

2) COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

3) COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

4) COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S )

Tα δεδομένα ανά «εμβόλιο» έως τις 24 Απριλίου 2021 έχουν ως εξής:

 

1) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ PFIZER

(mRNA  Tozinameran  - κωδικός  BNT162b2 , Comirnaty )

Θάνατοι: 4.524 – Άλλες παρενέργειες: 151.306  (έως τις 24/04/2021)

Μεταξύ των παρενεργειών περιλαμβάνονται:

 

103.813 Γενικές διαταραχές (περιλ. 1459 θάνατοι)

65.745 Διαταραχές του νευρικού συστήματος (περιλ. 425 θάνατοι)

53.714 Διαταραχές μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού(περιλ. 47 θάνατοι)

16.171 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού (περιλ. 35 θάνατοι)

13.954 αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου (περιλ. 523 θάνατοι)

11.191 Διαταραχές του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος (περιλ. 40 θάνατοι)

10.160 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (περιλ. 527 θάνατοι)

8.220 Αγγειακές διαταραχές (περιλ. 165 θάνατοι)

7.372 Καρδιακές διαταραχές (περιλ. 522 θάνατοι)

6.008 Ψυχιατρικές διαταραχές incl. 63 θάνατοι

4.629 Οφθαλμικές διαταραχές incl. 6 θάνατοι

4.183 Ωτός και του λαβυρίνθου (περιλ. 3 θάνατοι)

3.950 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές (περιλ. 89 θάνατοι)

3.338 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος (περιλ. 20 θάνατοι)

2.564 Διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης (περιλ. 91 θάνατοι)

938 Διαταραχές νεφρών και των ουροφόρων οδών (περιλ. 66 θάνατοι)

214 Διαταραχές του ήπατος (περιλ. 16 θάνατοι).

Και άλλες.

 

2) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOY «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ MODERNA

(mRNA-1273  - CX-024 414)

Θάνατοι: 2.283 – Άλλες παρενέργειες: 17.625 (έως 24/04/2021)

Μεταξύ των παρενεργειών περιλαμβάνονται:

 

12.513 Γενικές διαταραχές (συμπ. 1012 θάνατοι)

7.489 Διαταραχές του νευρικού συστήματος (συμπ. 244 θάνατοι)

5.669 Μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (συμπ. 47 θάνατοι)

3.857 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος (συμπ. 80 θάνατοι)

2.198 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου (συμπ. 197 θάνατοι)

2.163 Δέρματος και του υποδόριου ιστού (συμπ. 19 θάνατοι)

1.449 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (συμπ. 118 θάνατοι)

1.278 Καρδιακές διαταραχές (συμπ. 231 θάνατοι)

1.166 Αγγειακές διαταραχές (συμπ. 74 θάνατοι)

862 Ψυχιατρικές διαταραχές incl. 31 θάνατοι

803 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές (συμπ. 44 θάνατοι

839 Διαταραχές του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος (συμπ. 16 θάνατοι)

570 Οφθαλμικές διαταραχές incl. 3 θάνατοι

515 του μεταβολισμού και της θρέψης incl. 47 θάνατοι

476 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος incl. 3 θάνατοι

378 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου

299 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών (συμπ. 23 θάνατοι)

106 Αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού (συμπ. 1 θάνατος)

48 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη – επιδείνωση  (συμπ. 8 θάνατοι).

Και άλλες

 

3) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOY «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ ASTRA ZENECA

(AZD1222  -CHADOX1 NCOV-19)

Θάνατοι: 1.579 – Άλλες παρενέργειες: 184.833 (έως 24/04/2021)

 

141.042 Γενικές διαταραχές (συμπ. 495 θάνατοι)

111.873 Νευρικού συστήματος (συμπ. 244 θάνατοι)

82.522 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού incl. 16 θάνατοι

56.473 Γαστρεντερικού συστήματος incl. 62 θάνατοι

23.168 Δέρματος και υποδόριου ιστού incl. 10 θάνατοι

15.824 Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου incl. 171 θάνατοι

10.631 Λοιμώξεις  (συμπ. 99 θάνατοι)

9.514 Ψυχιατρικές διαταραχές (συμπ. 12 θάνατοι)

8.706 Αγγειακές διαταραχές (συμπ. 91 θάνατοι)

7.922 Οφθαλμικές διαταραχές (συμπ.  5 θάνατοι)

7.374 Καρδιακές διαταραχές (συμπ. 199 θάνατοι)

6.977 Μεταβολισμού και θρέψης (συμπ. 18 θάνατοι)

5.319 Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος (συμπ. 64 θάνατοι)

4.341 Δηλητηριάσεις και επιπλοκές (συμπ. 18 θάνατοι)

1.837 Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος (συμπ.  7 θάνατοι)

1.745 Νεφρών και των ουροφόρων οδών (συμπ. 11 θάνατοι)

155 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος (συμπ. 2 θάνατοι)

144 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη (επιδείνωση)  (συμπ. 4 θάνατοι).

Και άλλες.

 

4) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOY «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ JANSSEN (J&J)

(AD26.COV2.S)

Θάνατοι: 44 – Άλλες παρενέργειες: 413 (έως 24/04/2021)

 

235 Γενικές διαταραχές  (συμπ. 14 θάνατοι)

232 Διαταραχές του νευρικού συστήματος (συμπ. 3 θάνατοι)

109 Γαστρεντερικές διαταραχές (συμπ. 1 θάνατος)

96 Αγγειακές διαταραχές (συμπ. 8 θάνατοι)

95 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού (συμπ. 1 θάνατος)

80 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου (συμπ. 3 θάνατοι)

45 Καρδιακές διαταραχές (συμπ. 10 θάνατοι)

44 Λοιμώξεις  (συμπ. 2 θάνατοι)

45 Ψυχιατρικές διαταραχές

34 Κακώσεις, επιπλοκές (συμπ. 1 θάνατος)

20 Διαταραχές Ωτός κα λαβύρινθου

19 Μεταβολισμού και θρέψης (συμπ. 1 θάνατος)

18 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

11 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος

11 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών

5 Αναπαραγωγικό σύστημα και διαταραχές του μαστού

3 Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων.

Και άλλες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Οι πληροφορίες παρέχονται από το ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς των παρενεργειών των «εμβολίων» EudraVigilance  που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων» (EMA) και καθένας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και να τις επαληθεύσει.

2) Τα συστήματα αναφοράς των παρενεργειών των «εμβολίων» της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EudraVigilance), του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (VAERS/CDC) δεν αναφέρουν τον αριθμό των «εμβολίων» που χορηγούνται.

3) Τα ως άνω συστήματα καταγραφής εκδίδουν ένα εβδομαδιαίο ΔΕΛΤΙΟ (κάθε Παρασκευή), το οποίο θα αναπαράγεται στην ιστοσελίδα www.zougla.gr

4) Η Δανία  και η  Νορβηγία  έχουν αναστείλει εντελώς τη χρήση των πειραματικών «εμβολίων» της AstraZeneca.

5) Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας  με δήλωση του ανέφερε ότι το «εμβόλιο» του AstraZeneca COVID είναι πιο επικίνδυνο από την ίδια την COVID, ειδικά για τους νέους.

6) Ο EMA συνεχίζει να το προτείνει το «εμβόλιο» της Astra Zeneca, αλλά έχει προσθέσει μια «προειδοποίηση ασφαλείας» για το «εμβόλιο της Johnson & Johnson (Janssen) λόγω της πρόκλησης θανάσιμων θρομβώσεων. (Πηγή)

https://vaccineimpact.com/2021/8430-dead-354177-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

 https://www.zougla.gr/apopseis/article/deltio-8anaton-ke-parenergion-episima-stixia---24042021