Έρχεται κάποια στιγμή που δε μπορείς να διαχειριστείς σωστά τα συναισθήματά σου...

Δε ξέρεις τι σου λείπει.....

Όσο πιο κοντά έρχεσαι με κάποιο πρόσωπο, τόσο απομακρύνεσαι από τον εαυτό σου… Κι έρχεται η ώρα που αυτό το πρόσωπο φεύγει, και τότε δεν ξέρεις τι σου λείπει πιότερο…

ο εαυτός σου, ή αυτός που έφυγε…

 

Μαρίζα Τσιτμή