Στα «σκαριά» ο ψηφιακός μετασχηματισμός


Γράφει η Υπατία Κοκκινάκη

Στα «σκαριά» βρίσκονται έργα για την ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών του Δημοσίου, η οποία αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες στους οποίους θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από το ταμείο

ανάκαμψης.

Ανάμεσα στα πέντε διαφορετικά παραδείγματα από επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που είχε παρουσιάσει στο συνέδριο του «Economist» ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας.

Σε αυτόν ένα από τα έργα που ξεχωρίζουν είναι η ανάπτυξη των δικτύων 5G. Όπως είχε τονίσει ο Πατέλης, τα έσοδα από τη δημοπρασία των συχνοτήτων θα διοχετευθούν κατά 25% στο καινοτόμο fund Φαιστός, που έχει στόχο τη χρηματοδότηση start up επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εφαρμογές που βασίζονται στο δίκτυο 5G. Ενώ το ταμείο ανάκαμψης αναμένεται να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5ης γενιάς στο σύνολο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων.

“Europe Digital” 7,5 δισ. ευρώ


Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (Europe Digital), συνολικού προϋπολογισμού 7,588 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα τρέξει την περίοδο 2021-2027, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο πρέπει να λάβει και την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα σε πέντε τομείς. Ειδικότερα, θα διατεθούν 2,2 δισ. ευρώ για την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, 2,1 δισ. ευρώ για την τεχνητή νοημοσύνη και 1,6 δισ. ευρώ για την κυβερνοασφάλεια.
Επίσης θα διατεθούν κεφάλαια ύψους 577 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης και η διαλειτουργικότητα θα απορροφήσουν 1,1 δισ. ευρώ.
Πάντως, τα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας προβλέπονται στο σχέδιο δράσης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021 και το κόστος τους φτάνει τα 236 εκατομμύρια ευρώ.

Οι άξονες της ατζέντας


Σε έξι άξονες βασίζεται η ψηφιακή ατζέντα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναφέρονται μια σειρά έργα που αναμένεται να αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2021. Αυτοί οι άξονες είναι η Ενίσχυση Ψηφιακής Στρατηγικής, η αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων / Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας, οι σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών, η στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας και η ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στην Ενίσχυση της Ψηφιακής Στρατηγικής εντάσσεται η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Επιπλέον εντάσσονται δράσεις όπως η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, η επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και η δημιουργία Παρατηρητηρίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Οι στόχοι της Ελλάδας


Ο κύριος ρόλος της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) είναι να περιγράψει το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, τις κατευθυντήριες αρχές και το μοντέλο διακυβέρνησης, καθώς και περισσότερα από 400 συγκεκριμένα έργα, τα οποία υλοποιούν τη στρατηγική αυτή, όπως αναφέρει το σχέδιο του υπουργείου. Για τις ανάγκες αυτές θα δημιουργηθούν:
● Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης για την εσωτερική παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της ΒΨΜ.
● Ψηφιακή πλατφόρμα δημόσιας παρουσίασης της εθνικής στρατηγικής και των έργων της ΒΨΜ για την παρουσίαση των έργων και των δράσεων της ΒΨΜ στο ευρύ κοινό με στοιχεία για τον προγραμματισμό και την εξέλιξή τους.
● Συνεργατική πλατφόρμα για τη διαρκή επικαιροποίηση της ΒΨΜ, η οποία θα αποτελεί κόμβο συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους για τη διευκόλυνση της συστηματικής επικοινωνίας γύρω από τα έργα της ΒΨΜ.

Η επέκταση του G-Cloud

Στα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται και η επέκταση του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Η επέκταση της G-Cloud θα γίνει με σκοπό να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του Δημοσίου.
Επιπλέον, στα τέλη του 2021 προγραμματίζεται η έναρξη της δημιουργίας Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφή για το G-cloud (Disaster Recovery Site) μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Ψηφιακά ΚΕΠ στον ορίζοντα

Αρκετά έργα από αυτά που προγραμματίζονται για το 2021 έχουν να κάνουν με την απλούστευση της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η επικοινωνιακή στρατηγική και τεχνολογική υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών – Αναβάθμιση της Εξυπηρέτησης Πολιτών από τα ΚΕΠ, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.


Πρόκειται για την υλοποίηση της μελέτης «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση ΚΕΠ», τη σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΚΕΠ με την Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τις αποκεντρωμένες περιφέρειες, αλλά και το νέο πληροφοριακό σύστημα ΚΕΠ-ΕΚΕ – Νέα Ψηφιακή Πύλη EU-GO, που στοχεύει στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και της πύλης του ηλεκτρονικού ΕΚΕ στις απαιτήσεις του δικτυακού τόπου της Ε.Ε. eu-go, στη σημερινή του μορφή.

Επιπρόσθετα αναμένεται να δημιουργηθεί νέα ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ «τρέχει» ένα από τα σημαντικότερα νέα έργα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προς τους ανέργους για τη διαδικτυακή δήλωση ανεργίας.

Στην ατζέντα των έργων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021 εντάσσεται και η δημιουργία εφαρμογής για την έκδοση νέας άδειας οδήγησης καθώς και η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήματος μεταβίβασης οχήματος. Επίσης, υπάρχει το «Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο», ο εμπλουτισμός της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, η πλήρης αποϋλοποίηση των ενσήμων, η ηλεκτρονική αίτηση ποινικού μητρώου, τα ψηφιακά Αποσπάσματα Απολυτηρίων Λυκείου.

από topontiki

 http://teleytaiaexodos.blogspot.com/2021/05/blog-post_577.html