Άγχος, ένταση και καρδιακή προσβολή σε άνδρες και γυναίκες

Το άγχος και η ένταση, αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και θανάτων

 

Η κατάσταση της καρδίας μας, σχετίζεται με την ψυχολογική μας κατάσταση.

Η ένταση και το άγχος μπορούν να είναι αιτίες καρδιακής πάθησης με στένωση των στεφανιαίων αρτηριών.

Οι συνέπειες είναι αυξημένος κίνδυνος για καρδιακή προσβολή, καρδιακές αρρυθμίες όπως η κολπική μαρμαρυγή και θάνατος.

Η ένταση και το άγχος επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες. Όμως φαίνεται ότι οι επιδράσεις των δύο αυτών αρνητικών ψυχολογικών καταστάσεων είναι διαφορετικές στα δύο φύλα. Οι λόγοι για τις διαφορές αυτές δεν έχουν ακόμη γίνει κατανοητοί

Στους άνδρες η ένταση αυξάνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου της καρδίας, καρδιακές αρρυθμίες και θανάτου. Στις γυναίκες το άγχος σε ψηλό βαθμό, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου.

Τα σημαντικά αυτά ευρήματα προκύπτουν από έρευνα που έγινε σε 3.682 άνδρες και γυναίκες στα πλαίσια της γνωστής μακροχρόνιας μελέτης Framingham Offspring Study στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 48,8 έτη.

Η αξιολόγηση του άγχους και της έντασης έγινε με ερωτηματολόγια. Η διάρκεια παρακολούθησης 10 χρόνια.

Το άγχος και η ένταση συσχετίζονται. Το άγχος συνοδεύεται περισσότερο από κούραση, ζαλάδες και ταχυκαρδία ενώ η ένταση χαρακτηρίζεται πιο πολύ από δυσκολίες χαλάρωσης, ανυπομονησία και νευρικότητα. 

Στους άνδρες που δήλωναν ότι είχαν ψηλά επίπεδα έντασης, διαπιστώθηκε ότι:

 1. Οι πιθανότητες να παρουσιάσουν καρδιακή πάθηση ήταν κατά 25% περισσότερες
   
 2. Είχαν 23% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από τους υπόλοιπους
   
 3. Ο κίνδυνος τους για να προσβληθούν από κολπική μαρμαρυγή, ήταν κατά 24% ψηλότερος. Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια από τις σημαντικές αιτίες εγκεφαλικών επεισοδίων που οδηγούν στο θάνατο.

Στις γυναίκες παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Η ψηλή ένταση δεν σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθεια ή θάνατο
   
 2. Οι γυναίκες με ψηλότερα επίπεδα άγχους είχαν 27% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα τους δείχνουν ότι η ένταση και το άγχος, βλάπτουν την καρδία όπως το κάνουν και το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η ψηλή πίεση και ο διαβήτης.

Είναι σημαντικό πιστεύουμε, στην αγωγή για την υγεία που προσφέρεται όπως επίσης και στις εκστρατείες διαφώτισης που γίνονται για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στους ψυχολογικούς παράγοντες που βλάπτουν την καρδία.

Η αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα που παρατηρούνται εξαιτίας των αρνητικών ψυχολογικών καταστάσεων όπως η ένταση και το άγχος, δεν πρέπει να αφεθούν χωρίς αντιμετώπιση. Με τον ίδιο τρόπο που γίνονται προσπάθειες καταπολέμησης άλλων δεινών όπως το κάπνισμα, η ψηλή πίεση, ο διαβήτης και η ψηλή χοληστερόλη, έτσι πρέπει  να γίνεται και για την αντιμετώπιση των κακών ψυχικών καταστάσεων.

Τα άτομα που πάσχουν από ψηλά επίπεδα έντασης και άγχους, δεν πρέπει να μένουν αβοήθητα. Δεν πρέπει επίσης να προσπαθούν εντελώς μόνα τους, χωρίς επαγγελματική βοήθεια, να αντεπεξέρχονται στις κακές ψυχολογικές καταστάσεις που βρίσκονται. 

Η βοήθεια από ειδικούς συμβούλους όπως επίσης η ταυτόχρονη υποστήριξη από την οικογένεια και στενούς φίλους, συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της έντασης και του άγχους σε άνδρες και γυναίκες, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των καρδιακών παθήσεων και των θανάτων που συνεπάγονται.www.medlook.net