ΜΟΡΦΟΥ: ΜΗΝΕΣ ΜΑΣ ΜΕΝΟΥΝ...Αυτό το καλοκαίρι θα μείνει στην Ιστορία - Τι μας ΕΡΧΕΤΑΙ!

 Άξιος... Άγιε Γέροντα είθε να εισακουστούν οι προσευχές όλων απανταχού των Ελλήνων και να αναλάβετε το Πηδάλιο που οδηγεί στον Αναστάντα Κύριο μας Ιησού Χριστό!!!!