ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι

πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος πλ. δ’.
Το Σταυρο σου τν τύπον ν οραν θεασάμενοςκα ς  Παλος τν κλσιν οκ ξ νθρώπων δεξάμενος ν βασιλεσινπόστολός σου ΚύριεΒασιλεύουσαν πόλιν τ χειρ σου παρέθετο· ν περίσωζε δι παντς ν ερήνηπρεσβείαις τς Θεοτόκουμόνε Φιλάνθρωπε.
 

https://shmantikanea.blogspot.com/2021/05/blog-post_703.html#more