Το αμερικανοτσογλάνι που ήθελε να γίνει Ανδρέας κι έγινε Μαρία...


Lampros Merantzis
Ήθελε να μοιάσει στον Αντρέα.
Κατάφερε να γίνει άξιος συνεχιστής της Μαρίας…

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/