Αυτός μας έλεγε ψεκασμένους και τώρα του έχει πάει το σκατό στην κάλτσα...

Xristof Triantopoulos
Αυτός μας έλεγε ψεκασμένους και τώρα του έχει πάει το σκατό στην κάλτσα.
Καλή ανοσία
Μόνο Pfizer

 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/