Δημήτρης Κούβελας: Κολχικίνη Μονοκλωνικά αντισώματα - Το εμβόλιο δεν είναι πανάκεια---Είναι πολλά τα ΛΕΦΤΑ Άρη.......

 

Το εμβόλιο δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό στην διαχείριση της πανδημίας είναι τα μέτρα Υγείας που έπρεπε να παίρνονται νωρίτερα. Επρεπε να κάνουμε άλλες δομές, όπως πρωτοβάθμια.

Οταν δεν έχουμε αυτά τα αυτονόητα, μέτα χρειαζόμαστε φάρμακο για να κάνουμε καλά τους πάσχοντες για να 

μην πεθάνουν