Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (PTT),

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να παρακολουθήσουμε την ηπαρίνη και άλλα αντιπηκτικά όταν πραγματοποιείται καρδιοπνευμονική παράκαμψη (μπαϊπάς - bypass), στεφανιαία αγγειοπλαστική και αιμοκάθαρση.

Πότε γίνεται η εξέταση;
Όταν ο ασθενής λαμβάνει υψηλή δόση ηπαρίνης για να αποτραπεί η θρόμβωση κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων όπως είναι το καρδιοπνευμονικό μπαϊπάς, όταν τα επίπεδα ηπαρίνης είναι υπερβολικά υψηλά για να επιτρέψουν την έγκαιρη εξέταση του Χρόνου Μερικής Θρομβοπλαστίνης και/ή όταν ένα γρήγορο αποτέλεσμα είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει η θεραπεία.

Τι δείγμα απαιτείται;
Δείγμα αίματος που λαμβάνεται από μία φλέβα από το χέρι σας.

Απαιτείται κάποια προετοιμασία για την εξέταση;Καμία