ΕΛΤΑ: Επιδοτούνται με 32,5 εκατ. ευρώ για την καθολική υπηρεσία το 2019


Γράφει η Μαρία Μόσχου*

Την άμεση καταβολή 17,5 εκατ. ευρώ στα Ελληνικά Ταχυδρομεία για τις υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας που παρείχαν το 2019 προβλέπει σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήδη ο Οργανισμός έχει εισπράξει προκαταβολικά άλλα 15 εκατ. ευρώ.

Με την κοινή υπουργική απόφαση, όπως παρουσιάζει σήμερα το Moved.gr, ορίζονται το ύψος, ο χρόνος και η διαδικασίας καταβολής στον Φορέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΤΥ) του επαληθευμένου καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΠΚΤΥ) από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το έτος 2019.

Σύμφωνα με την «Έκθεση επαλήθευσης Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έτους 2019» της ΕΕΤΤ το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 32.508.396 ευρώ.


Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας στα ΕΛΤΑ έγινε με σύμβαση στις 19.04.2017 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» (ΕΛΤΑ Α.Ε.).
Μέχρι το 2028

Στο πλαίσιο παροχής ΥΓΟΣ, έχει ανατεθεί στα ΕΛΤΑ μέχρι το έτος 2028 από το Ελληνικό Δημόσιο η παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΕΤΤ έχει βεβαιώσει ότι το καθαρό ποσό των 32,5 εκατ. ευρώ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, καθώς αυτό δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του καθαρού κόστους της υποχρέωσης παροχής της δημόσιας υπηρεσίας.

Μια και τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη εισπράξει ως προκαταβολή 15 εκατ. ευρώ άμεσα θα πρέπει να καταβληθούν 17,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τα ταμεία των ελληνικών ταχυδρομείων που βρίσκονται σε αναδιάρθρωση.
Το κόστος

Τα ΕΛΤΑ τοποθετούν από 49,6 εκατ. έως 58,3 εκατ. ευρώ ετησίως, από το 2013 και μετά, το κόστος που προκαλούν οι υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας. Η ΕΕΤΤ με τις αποφάσεις της 845/6/26.3.2018, 868/7/15.10.2018 και 884/11/18.2.2019 επαλήθευσε το καθαρό κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, μεταξύ 37,4 και 44,8 εκατ. ευρώ περίπου για τα έτη 2013 – 2017. Ταυτόχρονα, το ετήσιο έσοδο των ΕΛΤΑ από την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας για το 2018 έχει μειωθεί κατά 34,5%, ή αλλιώς, κατά 97,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το ετήσιο έσοδο του 2013.

Και για το 2020 τα ΕΛΤΑ έχουν υπολογίσει την καθολική υπηρεσία περίπου στα 35 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει σχετική έγκριση ούτε από το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), ούτε από την ΕΕΤΤ.

Να σημειωθεί ότι η Καθολική Υπηρεσία «εξασφαλίζει την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους της χώρας, όπου και αν βρίσκονται, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, σε σταθερή βάση, προσιτή τιμή και καθορισμένη ποιότητα», όπως αναφέρει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.