Όνειρα...

Όνειρα, όνειρα, χτίζουμε στην άμμο και γράφουμε πάνω στα κύματα, αφρίζει η θάλασσα και ο πύργος των ονείρων μας καταρρέει...

Μαρίζα Τσιτμή