Μάθε να ζεις

 Μάθε να ζεις και όχι απλά να υπάρχεις....
Ενοικιαστές χρόνου είμαστε, με χρονικό ορίζοντα μια αστραπή φωτός μπροστά στην αιωνιότητα...

Μαρίζα Τσιτμή