ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ! ΠΕΘΑΝΕ 48χρονος Αρχισμηνίας που είχε κάνει το εμβόλιο...


Giannis Spyridakis 
Νίκος Λαδέρης, 48 ετών, Αρχισμηνίας στην Π.Α Λαρίσης

ΕΚΑΝΕ το ΕΜβοΛΟ 
ΠΕΘΑΝΕ ξαφνικά