Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η αστυνομία δεν έχει μόνο κατασταλτικό ρόλο

Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η αστυνομία δεν έχει μόνο κατασταλτικό ρόλο

Στην Γερμανία οι αύρες καταστολής διαδηλώσεων έχουν και πυροσβεστικό ρόλο. Στην Ελλάδα ο κ. Χρυσοχοΐδης τις κρύβει! Προφανώς για να τις προστατέψει εφ´ όσον ο κατασταλτικός τους ρόλος είναι πιο χρήσιμος από τον πυροσβεστικό για την διάσωσή του στο Υπουργείο … Προστασίας του Έρημου Πολίτη. Σημεία των καιρών.