Μα... είναι δασκάλα; Ε και; Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα...


Μα... είναι δασκάλα; Ε και; Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα...
Μα ...δεν είναι ούτε καν δασκάλα είναι νηπιαγωγός , Ε και; είναι γυναίκα πρωθυπουργού...