Πώς καλώ με απόκρυψη αριθμού;

 


Πώς καλώ με απόκρυψη αριθμού;

Για να πραγματοποιήσεις μια κλήση με απόκρυψη αριθμού, θα πρέπει να πληκτρολογήσεις τον κωδικό #31# πριν από το νούμερο που θέλεις να καλέσεις.

Για να απενεργοποιήσεις την υπηρεσία, θα πρέπει να πληκτρολογήσεις τον κωδικό *31# πριν από το νούμερο που θέλεις να καλέσεις.

Η απόκρυψη αριθμού δεν ισχύει όταν καλείς ορισμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς άμεσης επέμβασης (π.χ. αστυνομικές αρχές), οι οποίοι διαθέτουν μέσα εξουδετέρωσης της απόκρυψης και εμφάνισης του αριθμού σου.