Ο Άγιος Μόρφου μας δείχνει τον δρόμο …

twitter sharing button
Απόσπασμα από  την  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΡΦΟΥ
θα παραμείνει στο κελλί του μέχρι συμπληρώσεως των προβλεπομένων ημερών αποθεραπείας
Τονίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας του  ο Πανιερώτατος δεν θα δέχεται επισκέψεις, ούτε θα απαντά σε τηλεφωνήματα.
 
Για όσους δεν το καταλάβαμε 
Ο άγιος Μόρφου ,προετοιμάζεται  “πνευματικά “ για τα δεινά ,τα οποία του είπαν όσοι “βλέπουν ”  ,αλλά και εκείνος “βλέπει ” να καταφτάνουν …
Κατανόησε ότι είναι “καιρός του σιγάν” προετοιμασίας ,προσευχή ,μόνωση και νηστεία ,για τον αγώνα με τους “δαίμονες ”  ..
Ο Άγιος Μόρφου   μας υποδεικνύει τον δρόμο της “προετοιμασίας “
Βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν Θύραν σου, ἀποκρύβηθι Μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου.
Eμείς τι κάνουμε μήπως να τον μιμηθούμε; 
 
Αφού κατανοήσουμε ότι μας βάλλουν από αριστερά και δεξιά  “ἀναβαίνων πολλαχόθεν κλέπτες και ληστές
 
εις σκοπόν να μας πλανήσουν , ως εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές ,το ίδιο είναι
ενώ θέλουμε απλά να είμαστε του Χριστού..
 
Α Κορ. 1,10        Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, αδελφοί, διὰ τοῦ
ονόματος  τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
Α Κορ. 1,10               Σας παρακαλώ δε, αδελφοί μου, στο όνομα και εξ ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είσθε όλοι ομόφωνοι και να λέγετε σαν από μια καρδία, την ίδια ομολογία της πίστεώς σας και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα και διαιρέσεις, αλλά να είσθε συγκρατημένοι, κατηρτησμένοι και ενωμένοι μεταξύ σας με τα αυτά φρονήματα και με την αυτήν γνώμην.
Ότι μας  “φωτίσει ο Θεός “…
Το Θέλημα του Θεού  στην ζωή μου ,είναι  το “σίγουρο “ αυτό που στον σωστό χρόνο ,θα με οδηγήσει  εκεί που σίγουρα δεν θα θέλω να φύγω..στην “σωτηρία της ψυχής ” μου .
Όποιος  του δοθεί ,του αποκαλυφθεί και γευτεί σταδιακά λίγο λίγο  την “πνευματική ” επουράνια χαρά  ,δεν την  ανταλλάσσει με τίποτα “επίγειο “.και τρέχει ξοπίσω της .
Αυτό είναι το θέλημα του Θεού ,αυτή είναι η “επίγνωση της Αλήθειας “  αυτή είναι η σωτηρία ,
 ποιά όμως εἶναι ἡ αἰώνια ζωή:
 
” Νά ἀναγνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι ἐσένα ὡς τό μόνο αληθινό Θεό, καθώς κι ἐκεῖνον πού ἔστειλες, τόν Ἰησοῦ Χριστό “
 
 
Η πτώση εξ αριστερών ..
 
 
Η πλήρης αποστασία και σκοτισμός ,καμία επικοινωνία με τον Θεό ,πλήρη υπακοή στα
 “πονηρά “ κελεύσματα και λατρεία αλλότριων Θεών ,ειδώλων .
Ο φωτισμός ,το θέλημα του Θεού δεν φτάνει στην “καρδιά ” αυτού του ανθρώπου που κινείται από “πονηρά “ ελατήρια .φιλαργυρία ,δόξα του κόσμου ,φιλαυτία   ,υποκρινόμενος τον “φιλάνθρωπο ”   επιφανειακά ,αλλά στο βάθος της “καρδιάς” του έχουν “φωλιάσει “ τα πάθη και επωάζεται ο “καταστροφέας” της ψυχής..
Επιστήμονες ,πολιτικοί ,δημοσιογράφοι  κ.α  τυφλοί  οδηγούνται από τα “πάθη “ τους ,βουλιαγμένοι ,στο “σκότος” το “ψεύδος “ υπηρετούν εν αγνοία τους αλλά με δική τους βαθιά ευθύνη τον “πονηρό” 
Τα πάθη είναι η αιτία ,ο βαθύτερος εαυτός ,ο πραγματικός .
Όσο και να  πιστεύω ότι είμαι “καλός ” ότι αγαπώ ,δεν το ορίζω  επιφανειακά ,αλλά σε βάθος .
 
ο Ιησούς μιλά για βάθος ,την “καρδιά ” ,εκεί που μόνο αυτός γνωρίζει τι υπάρχει και μόνο εκείνος μπορεί να διορθώσει ,αν “απαρνηθούμε ” ότι εμείς ξέρουμε και μπορούμε και αφεθούμε σε αυτόν δια μέσου των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ..
 
Η πτώση εκ δεξιών ..
Πάμε τώρα από την άλλη αντίθετη πλευρά ,την “εκ δεξιών πλάνη “..
Ότι εγώ γνωρίζω τον “πονηρό” και τα σχέδια του και θα τον ξεσκεπάσω 
Αλλά όχι μόνο αυτό ,αλλά εγώ έχω “αγαθά ” κίνητρα και θέλω να “σώσω “ τους άλλους 
Μάλιστα αν χρειαστεί  αν “όστις δεν θέλει πίσω μου ελθείν “..θα τον  λοιδορήσω  ,θα τον υβρίσω ,θα τον ξυλοκοπήσω  κ.α  για να συνέλθει  και να με ακολουθήσει  ,στον δρόμου τον σωστό που εγώ μόνο ξέρω ..
Είναι αντίθετος από τον άλλον που μου προτείνουν και είναι ο σωστός,τέρμα και τελείωσε..
Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
 
Το ίδιο νόμισμα ,διαφορετικές όψεις .γραμματείς εναντία στους Φαρισαίους..
Εμβολιαστές  βάλλουν ενάντια στους αντιεμβολιαστές  .ο καθένας λέει τα δικά του , ποιός ξέρει ποιά είναι αλήθεια ,ποιά ψέματα και υπερβολές ..
Άκρη δεν πρόκειται να βγάλουμε ,μόνο ο Θεός ξέρει την “πάσα αλήθεια ” για το κάθε τι και μόνο αυτός αν θέλει μας φωτίζει ,μας την δίνει…
Το  επιφανειακό ενδιαφέρον και των δύο πλευρών ,κρύβει βαθιά  “προσωπικά ” εμπαθή “ελατήρια “ την δόξα ,το χρήμα ,την προβολή ..
“σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός.”
 
Ο μόνος που στην ανθρώπινη ιστορία είχε   πεντακάθαρα κίνητρα ,η ΑΓΑΠΗ για εμάς “παρά του Πατρός ”  τον κινούσε αποκλειστικά  ,να μας δείξει τον δρόμο της σωτηρίας ,ήταν ,είναι και θα είναι παντοτινά ο Κύριος Ιησούς Χριστός .
Όλοι αυτοί που κινούνται ανευ της δικής του δυνάμεως με την  Εν Χριστώ Ιησού φώτιση και δύναμη
Ιω. 10,1   …ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων πολλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·
 
Η  ” Θύρα ” είναι ο Χριστός ,τα προβατάκια όλοι εμείς …
 
Βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν Θύραν σου, ἀποκρύβηθι Μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου.
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ