Αλήτες! «...ο κύριος Ταξίαρχος μου είπε αν υπάρχει πολιτικό μέσο»!

Ο κύριος;- Ταξίαρχος μου είπε αν υπάρχει πολιτικό μέσο»!
https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com