Η μοναξιά είναι το σχολειό της αυτογνωσίας

Η μοναξιά είναι το σχολειό της αυτογνωσίας

Αν όλο τον κόσμο γνωρίσεις, γνώρισες πολλά. Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, τα έμαθες όλα !

.oxafies.com