Η βροχή του φθινοπώρου


Βροχή.... εφήμερα δάκρυα, ακαταλόγιστου πάθους...

Η βροχή του φθινοπώρου ταξιθέτρια των θλίψεων στο μελαγχολικό σκηνικό του Σεπτέμβρη..

ταξινομεί αισθήματα κι αλήθειες ...κάνει μέτρηση αντοχής ψυχών, σε εφήμερες αντανακλάσεις ψευδαισθήσεων στην παλίρροια των σκέψεων και των συναισθημάτων...

Μαρίζα Τσιτμή