ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Προτείνω τήν δημιουργία ενός μορφώματος {κόμματος, κινήματος, συνδέσμου,

εταιρείας(π.χ. Εταιρεια Δημοσκοπικής Δημοκρατίας Ελλάδος)} μέ στόχο κάθε

εξουσία (π.χ. νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική) νά ασκείται από τό λαό μέσω

δημοσκοπήσεων.

   Μέ αυτό τό στόχο, τό έν λόγω μόρφωμα θά έχει ψηφοδέλτιο στίς εκλογές. Δέν

θεωρώ τόν εαυτό μου κατάληλο γιά νά φιάξω τό καταστατικό του. Ενδεικτικά

προτείνω τά ακόλουθα.

   Πεδίο τών δημοσκοπήσεων είναι οι εγγεγραμένοι στούς εκλογικούς καταλόγους.

Οι δημοσκοπήσεις μπορούν νά γίνονται καί ανά εκλογικες περιφέρειες.

   Οι έδρες πού κερδίζονται στίς εκλογές, όπως καί οι βουλευτίκες αμοιβές,

προεκλογικές ενισχύσεις, καί γενικά όλα τά έσοδα, ανοίκουν στό μόρφωμα

(αλά ΚΚΕ, τού οποίου όμως σκοπός είναι η δικτατορία τού προλεταριάτου)

Ολοι νά είναι ανακλητοί υπάλληλοι τού μορφώματος, εκλεγμένοι μέ δημοσκόπηση.

   Η μέθοδος τών δημοσκοπήσεων νά βασίζεται στούς κανόνες τής στατιστικής.

Ας γίνει αναλυτική καταγραφή της από ειδικούς. Επίσης τίς ποινές γι αυτούς

 πού προσπαθούν νά τίς αλλοιώσουν. 

   Τό μόρφωμα νά έχει ένα δικό του μέσο πού νά δίδει όλες τίς πληροφορίες

όσο ποίο πιστά γίνεται (δείτε τί γίνεται μέ τίς τηλεοράσεις κλπ πόσο μάς

 επηρεάζουν καί μας καθοδηγούν). Ποινές επίσης σέ όποιον μέσω αυτού τού

μέσου θέλει νά μάς κάνει τή μιά στιγμή νά ψηφίζομε "ευλογημένος ο ερχόμενος"

καί μετά από λίγο "άρον, άρον σταύρωσον αυτόν".

   Ελπίζω ο κόπος πού έβαλα γιά νά τό γράψω αυτό (γράφω μέ ένα δάκτυλο ένα πλήκτρο) νά μή πάει χαμένος. 

          Ευχαριστώ πού μέ διαβάσατε, πράξτε επίσης. Γειά.

Εφη Παραγγιουδάκη