Το τώρα είναι η ζωή που πρέπει να ζήσεις.... --Eκδόσεις Οσελότος


Για να δαμάσεις τον πόνο μιας απουσίας ξόρκισε το χρόνο, πάψε να τον μετράς, πίστεψε μόνο στο τώρα, το αύριο είναι τελείως υποθετικό, το χθες στοιχειό που σου τρώει τα σωθικά. Το τώρα είναι η ζωή που πρέπει να προλάβεις να ζήσεις....

Μαρίζα Τσιτμή