ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Ολόκληρη η προκήρυξη για 416 μόνιμες προσλήψεις

Το ΦΕΚ του διαγωνισμού για θέσεις εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 416 μονίμων υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π.

Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.

Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη μπορούν να λάβουν μέρος (επικουρικά) υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν να επιδείξουν οι υποψήφιοι στις περιοχές για τις οποίες ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας αναλόγως του κωδικού θέσης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αιτήσεις τώρα

Απευθυνείτε, άμεσα, στην υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων του workenter για να κάνετε έγκυρα και ορθά την αίτησή σας. 

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

  • 211 9555 050

  • 211 9555 099

  • 211 9555 051

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση ypiresies@workenter.gr 

αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 9Κ/2021" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας. 

 /workenter.gr