Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι πολιτικοί του κόσμου

 

Ενώ οι πολιτικοί είναι διαβόητα μυστικοπαθείς σχετικά με τα εισοδήματά τους, δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η περιουσία τους.