Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Ποιά είναι τα δικαιώματα των ...καταναλωτών ως προς τις τροποποιήσεις των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους;;;

«Το δικαίωμα των προμηθευτών να τροποποιούν τους συμβατικούς όρους, ελέγχεται ως προς την καταχρηστική του άσκηση», σημειώνει η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή

«Το δικαίωμα των προμηθευτών να τροποποιούν τους συμβατικούς όρους, ελέγχεται ως προς την καταχρηστική του άσκηση», σημειώνει η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή

Τα διάφορα δημοσιεύματα αναφορικά με τη μονομερή τροποποίηση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και την μετατροπή σταθερών τιμολογίων σε κυμαινόμενα από τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσαν νέα αναστάτωση στους καταναλωτές, ώθησαν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) να βγάλει ανακοίνωση για το φλέγον αυτό ζήτημα.

Ειδικότερα, στην εκτενή ανακοίνωσή της, η ΡΑΕ αναφέρεται στο τι προβλέπει η νομοθεσία όταν μια εταιρεία προχωρά σε αλλαγή σύμβασης με τον πελάτη, στο πώς πρέπει να γίνει η ενημέρωση, καθώς και στις προϋποθέσεις που υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση

«Πρακτικές προμηθευτών να προσφέρουν ιδιαιτέρως ελκυστικούς όρους και, εν συνεχεία, να τους αναθεωρούν, αφενός δύνανται να θεωρηθούν ως καταχρηστικές στρατηγικές μεγέθυνσης του πελατολογίου, αφετέρου επιτείνουν κλίμα ανασφάλειας στους πελάτες τους, περιάγοντάς τους είτε σε διαρκή αναζήτηση προμηθευτή, είτε σε αποδοχή δυσμενέστερων όρων», επισημαίνει η ΡΑΕ.

Προσθέτει, πάντως, ότι «υπό την παρούσα συγκυρία, η αύξηση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς, εύλογα -ως έναν βαθμό- συντείνει στην τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας της χαμηλής τάσης. 

Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να τροποποιούν -βάσει της ανωτέρω διαδικασίας- τους συμβατικούς όρους, ελέγχεται ως προς την καταχρηστική του άσκηση».

Νωρίτερα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι τα σταθερά συμβόλαια myHome Enter, myHome Enter+ και myHome Online έχουν ορισμένη διάρκεια και τιμή, δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα και η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή όρων της σύμβασης.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας, Μίλτος Ασλάνογλου, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι, «σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, ο προμηθευτής έχει την δυνατότητα να αλλάξει τους όρους της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ αυτών και τον τρόπο τιμολόγησης, με 2μηνη προειδοποίηση του καταναλωτή και εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 6ι μήνες από την έναρξη του συμβολαίου. 

Στη 2μηνη προθεσμία ο καταναλωτής μπορεί, είτε να αποδεχθεί την τροποποίηση, είτε να αποχωρήσει και να αναζητήσει άλλη εταιρεία, χωρίς να καταβάλει το “πέναλτι” που πιθανώς προβλέπεται για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου, καθώς η ρήξη οφείλεται σε πρωτοβουλία του προμηθευτή και όχι του καταναλωτή».

Η ΡΑΕ σημειώνει, επιπλέον, τα εξής:

  • Προϋπόθεση σύννομης τροποποίησης της σύμβασης αποτελεί η ατομική ενημέρωση του πελάτη και η ολοκλήρωση της ενημέρωσης 60 μέρες πριν τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων.
  • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα ή στον Τύπο περί τροποποίησης συμβάσεων ή τιμολογίων, προφανώς, ως εκ του γενικού και μαζικού τους χαρακτήρα, δεν ικανοποιούν την απαίτηση της ατομικής ειδοποίησης.
  • Ατομική ενημέρωση συνιστά η επιστολή ή η εγγραφή σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού κατανάλωσης.
  • Συνεπώς, σε περίπτωση που η ατομική ενημέρωση δεν διενεργείται με διακριτή επιστολή (που δύναται να αποστέλλεται είτε αυτοτελώς είτε συνοδεύοντας τον λογαριασμό κατανάλωσης) ή με εμφανές πεδίο στον λογαριασμό κατανάλωσης, θεωρείται ότι ο προμηθευτής παραβιάζει τον κώδικα, με εξαίρεση την περίπτωση που δύναται να αποδείξει ότι ο πελάτης συναίνεσε στον εναλλακτικό τρόπο ειδοποίησής του.
  • Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη ότι, σε περίπτωση μη συναίνεσής του στην επικείμενη τροποποίηση, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας αζημίως.
ΠΗΓΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.