Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Έρχονται τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Τι θα πληρώνει ο ασφαλισμένος

χειρουργειο

Νομοθετική πρόβλεψη που επιτρέπει την πραγματοποίηση χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία κατά τις απογευματινές βάρδιες, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Την αναβάθμιση των απογευματινών χειρουργείων και ιατρείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», που τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση, η οποία λήγει στις 18 Απρίλη.

Στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και ψήφιση. Στο άρθρο 44 για τα Απογευματινά χειρουργεία Εθνικού Συστήματος Υγείας τροποποιείται η παράγραφος 10 ώστε να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εντάσσονται τα νοσοκομεία, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., στην ολοήμερη λειτουργία κατά τα ανωτέρω, όπως και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του προσωπικού στην ολοήμερη λειτουργία και η αμοιβή αυτού, οι δικαιούχοι των επεμβάσεων, το είδος των ιατρικών πράξεων και το κόστος αυτών, η κάλυψη μέρους ή όλου του κόστους αυτού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, η συμμετοχή του ασθενούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Τι επιτυγχάνεται με τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ:

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η προτεινόμενη διάταξη είναι απολύτως αναγκαία, έτσι ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί η διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων από την προηγούμενη γνώμη Π.Ι.Σ. και ΚΕ.Σ.Υ, οι οποίοι έχουν ήδη γνωστοποιήσει την καθ’ ύλην αναρμοδιότητά τους προς τούτο να εμπλουτιστεί η εξουσιοδοτική διάταξη προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών για τη διευθέτηση όλων των αναγκαίων για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομερειών.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.