Στόχος της ρωσικής επιχείρησης οι περιφέρειες που πλειοψηφούν οι ρωσόφωνοι