Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Μύθος και η ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, ομολογεί η Κομισιόν!

Μύθος και η ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, ομολογεί η Κομισιόν!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης 

Ρητά και κατηγορηματικά η Επίτροπος Dalli, απαντώντας σε ερώτηση του Γερμανού ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Guido Reil, ομολογεί ότι, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, υπάρχει μία διαρκής αποτυχία στην πραγματοποίηση του θεμελιώδους δικαιώματος για ίση αμοιβή στην ΕΕ!

Παραδέχεται δε ακόμη ότι, στον κόσμο της εργασίας, τα έμφυλα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι πεποιθήσεις συχνά επηρεάζουν ασυνείδητα την αμοιβή που οδηγεί σε κρυφές διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στην ερώτηση του, ωστόσο, ο Γερμανός ευρωβουλευτής είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της Κομισιόν, που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών, στερείται ανάλυσης για την ανταγωνιστικότητα.
  • Η εκτίμηση επιπτώσεων αναφέρει ότι οι διακρίσεις στις αμοιβές είναι αναποτελεσματικές και επηρεάζουν δυσμενώς την αγορά εργασίας και την ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά. Η Κομισιόν, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι τα μέτρα της ΕΕ για τη διαφάνεια των αμοιβών θα παρείχαν προστιθέμενη αξία εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε άνισους όρους ανταγωνισμού, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς.

Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Ελέγχου της Κομισιόν σημειώνει ότι, η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής θα έπρεπε να έχει συναγάγει «συνεκτικά συμπεράσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις των διακρίσεων στις αμοιβές στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου...

Απάντηση από την κα Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20.9.2022)

Το δικαίωμα στην ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας ανήκει στην Ε.Ε θεμελιώδη δικαιώματα (άρθρο 157 ΣΛΕΕ). Επιβεβαιώνεται επίσης στην Αρχή για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η Ο οικονομικός στόχος που επιδιώκει η διάταξη αυτή είναι δευτερεύων σε σχέση με τον κοινωνικό στόχο. Ταυτόχρονα, η ίδια η αρχή της ίσης αμοιβής καθιερώθηκε στις ιδρυτικές Συνθήκες ως θεμελιώδης υποστήριξη για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό οφείλεται στην ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό αγορά και ίσους όρους ανταγωνισμού. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην αξιολόγηση του 2020 και στον αναφερόμενο αντίκτυπο αξιολόγησης δείχνουν τη διαρκή αποτυχία πραγματοποίησης του θεμελιώδους δικαιώματος για ίση αμοιβή στο ΕΕ. Τα τρέχοντα κατακερματισμένα και σπάνια εθνικά μέτρα διαφάνειας των αμοιβών αυξάνουν τον κίνδυνο του ανταγωνισμού που στρεβλώνεται από διαφορετικά επίπεδα κοινωνικών προτύπων, διαφορετικά επίπεδα προστασία των εργαζομένων και ανταγωνισμός σε άνισους αγωνιστικούς χώρους. Στον κόσμο της εργασίας, τα έμφυλα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι πεποιθήσεις συχνά επηρεάζουν ασυνείδητα την αμοιβή που οδηγεί σε κρυφές διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Περισσότερη διαφάνεια απαιτείται για να αποκαλυφθούν τέτοιες κρυφές διακρίσεις και προκαταλήψεις.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.