Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε., αποτελεί συνήθως το 12% της μηνιαίας παραγωγής της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας της AHDB για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους έδειξαν ότι η παραγωγή της Ελλάδας μειώθηκε κατά 6% (-1.600 τόνοι) από πέρυσι. Εάν αυτή η τάση συνεχιζόταν τον Ιούνιο, αυτό θα μεταφραζόταν σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την Ε.Ε. συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους.


Η Ισπανία (+7%), η Ιρλανδία (+8%) και η Ιταλία (+5%) αύξησαν τα επίπεδα παραγωγής τους, ενώ η πολωνική παραγωγή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία για την παραγωγή πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα είναι ελλιπή για τον μήνα Ιούνιο, επομένως ασφαλή συμπεράσματα και συγκρίσεις μπορούμε να έχουμε τους πρώτους πέντε μήνες του έτους.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, η συνολική παραγωγή πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 1% από έτος σε έτος σε περίπου 182.000 τόνους. Η κύρια άνοδος σημειώθηκε στην ιρλανδική παραγωγή, αυξημένη κατά 17% (+4.600 τόνοι) από το 2021 μέχρι το 2022. Το κοπάδι προβάτων αναπαραγωγής της Ιρλανδίας παρουσίασε συνεχή ανάπτυξη, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα απογραφής. Η παραγωγή αυξήθηκε επίσης στην Ιταλία (+10%, +1.300 τόνοι) και στην Ισπανία (+1%, +500 τόνοι).