Ο CEO που απέλυσε 12.000 εργαζόμενους με 600 λέξεις