Πέμπτη, Φεβρουαρίου 2

Δελτίο Τύπου-Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα το 2023

 02 Φεβρουαρίου 2023

  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό το 2023

1. Ο κατώτατος μισθός ως προσδιοριστικό συστατικό της βιώσιμης
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης . . . . 3
2. Κρίση κόστους ζωής και η σημασία της αύξησης του κατώτατου
μισθού στην Ελλάδα . . . . 6
3. Κατώτατος μισθός και οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα . . . . 14
4. Οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αύξησης
του κατώτατου μισθού . . . . 19
Παράρτημα Ι
Ο προσαρμοσμένος αποπληθωριστής του ΑΕΠ . . . . 22
Παράρτημα II
Τεχνικά χαρακτηριστικά της εκτίμησης των μακροοικονομικών επιπτώσεων . . . . 24
Βιβλιογραφία . . . . 30

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.